Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Kaj je qr koda in kako se uporablja

QR koda

Qr koda je matrična oz. dvo-dimenzionalna (2D) črtna koda, ki jo je za potrebe avtomobilskega proizvajalca Toyota leta 1994 razvila njegova podružnica Denso-Wave. Ime QR je kratica za angleški besedi »Quick Response«, kar pomeni »hiter odziv«. Na Japonskem je ta vrsta kode najbolj uporabljena črtna koda in se pogosto uporablja v oglaševalske namene. Večina japonskih prenosnih telefonov je opremljena s čitalcem za kode QR, počasi pa ta vrsta črtne kode prodira tudi v druge dele sveta predvsem zaradi uporabe na svetovnem spletu.

Prvotno je bila koda QR namenjena predvsem za uporabo v avtomobilski industriji, a se je kmalu pokazala kot koristna tudi na drugih področjih. Zdaj je uporabljena v oglaševalne namene in cilja na uporabnike mobilnih naprav. Kode QR , ki vsebujejo URL naslove spletnih strani, se vedno pogosteje pojavljajo v revijah, na plakatih in letakih, tako da za obisk spletne strani oglaševalca ni potrebno prepisovati URL naslova v mobilno napravo. Uporabnik s kamero svoje naprave posname kodo in če je na njej naložen čitalec, bo naprava sama prebrala URL naslov in obiskala spletno stran. Potrebna programska oprema je brezplačno dosegljiva za skoraj vse modele telefonov (vir: Wikipedia).